Kirkkovaltuusto ja -neuvosto

Kirkkovaltuusto on yksittäisen seurakunnan ylin päättävä elin. Vaaleilla valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet.

Kirkkovaltuusto päättää muun muassa seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta.

Valtuusto valitsee myös jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon. Kirkkovaltuustoon valitaan Juvan seurakunnassa 19 valtuutettua. Ohje- ja johtosäännöllä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa. Juvalla työmuotokohtaisia johtokuntia ei ole, mutta työmuodoilla on omat tukiryhmät. Tukiryhmät ovat mukana työmuotojen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Varapuheenjohtajan lisäksi kirkkoneuvostoon valitaan 5 jäsentä.

Juvan seurakunnan kirkkoneuvoston jäsenet sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajisto. Kuvassa vasemmalta Pirjo Summanen, Esko Loikkanen, Olli Maljanen, Markku Karila (kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja), Annamari Ylönen, Pekka Pärnänen (kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja), Tintti Martikainen ja Ilkka Asikainen (kirkkovaltuuston puheenjohtaja).

Kirkkovaltuuston jäsenet

Pirjo Summanen, Olli Maljanen, Pekka Pärnänen, Tintti Martikainen, Annamari Ylönen, Sinikka Pöyry, Markku Karila, Esko Loikkanen, Minna Ahonen, Jenni Haikarainen, Katja Tuovinen, Eija Luukkonen, Kalevi Myyryläinen, Ilkka Asikainen, Kaj Pirinen, Tuula Kääriäinen, Markku Jalonen, Jukka Kietäväinen, Kyösti Korppi

Kirkkovaltuuston puheenjohtajat

pj. valtuusto Asikainen Ilkka
varapj. valtuusto Markku Karila

Kirkkovaltuuston jäsenten yhteystiedot (tiedosto)

Kirkkoneuvoston jäsenet

Pirjo Summanen, Esko Loikkanen, Olli Maljanen, Annamari Ylönen, Tintti Martikainen

Neuvoston puheenjohtajat
​​​​​​​
pj. kirkkoherra Sirkka Pylkkänen                                                                                                 
varapj. Pekka Pärnänen