Kodin siunaaminen

Siunaus kodin asukkaille ja yhteydelle

Kotia siunattaessa kiitetään kodista ja pyydetään siunausta sen asukkaille sekä rukoillaan, että kodissa vallitsisi rakkaus.

Kodin siunaamisen rukoushetken voi toteuttaa monella tavalla. Siunaamisen voi myös yhdistää tupaantuliaisiin tai kotona vietettävään lapsen kastetilaisuuteen,avioliittoon vihkimisen yhteyteen tai muuhun juhlaan.

Koti siunataan useimmiten muuton jälkeen tai ensimmäistä yhteistä kotia perustettaessa.

Kodin siunaamisen rukoushetken kulku

Alkuvirsi tai muuta musiikkia
Johdanto
Psalmi (tai virsi)
Raamatunluku
Vastaus (voi olla virsi, laulu tai soitinmusiikkia)
Puhe
Virsi tai laulu
Rukousjakso (sisältää siunaamisen ja esirukouksen)
Isä meidän -rukous
Kiitosvirsi
Siunaus
Päätösmusiikki 

Muiden kirkollisten toimitusten yhteydessä

Kasteen tai muiden toimitusten yhteydessä tehtävä kodin siunaaminen tehdään esirukouksen yhteydessä ja se otetaan huomioon myös johdantosanoissa, teksti- ja virsivalinnoissa sekä rukouksissa. 

Monikulttuurisissa kodeissa kodin siunaamisen rukoushetki voidaan pitää eri kielillä. Rukoushetki voi olla myös ekumeeninen eli eri kristillisiä kirkkokuntia yhdistävä.

Kodin siunaamisen toimittaa tavallisimmin pappi, mutta toimituksen voi johtaa myös muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. 

Rukoushetken tehtäviä voi jakaa osallistujien kesken. Perheenjäsenet ja ystävät voivat toimia rukousten ja Raamatun lukijoina. Esirukous voidaan laatia yhdessä tärkeistä yhteisistä aiheista. Kotialttari rakennetaan peittämällä pöytä valkealla liinalla. Pöydälle voi laittaa esimerkiksi Raamatun ja ristin, kukkia sekä kynttilän.

Kodin siunaamisen musiikki

Kodin siunaamisen rukoushetki alkaa musiikilla, lauletaan virsiä tai muuta tilaisuuden luonteeseen sopivaa musiikkia. Virsistä perhe-, kiitos- ja siunausaiheiset virret ovat hyviä, lastenvirretkin sopivat hyvin jos tilaisuudessa on mukana lapsia. Myös kirkkovuoden tai juhlapyhien mukaiset virret ovat sopivia. Kodin siunaamiseen liittyviä lauluja löytyy myös virsikirjan uusimmasta jumalanpalvelusliitteestä (numerot 830 - 832).

Lisää kodin siunaamisesta ja kodin siunaamisen rukouksia.Linkki avautuu uudessa välilehdessä