YSTÄVYYSSEURAKUNTA JÄRVAKANDI

Järvakandi on noin 1200 asukkaan entinen kauppala Raplan maakunnassa Eestissä, vuodesta 2017 alkaen osa Kehtnan kuntaa. Seurakunta on toki vielä itsenäinen.

 

Ystävyysseurakuntatoiminta vahvistettiin Juvan kirkkovaltuuston päätöksellä 1991. Pohja oli toki luotu jo aikaisemmin. Juvan Kamarikuoro haki Neuvosto-Eestistä ystävyyskuoroa ja kumppaniksi valikoitui Järvakandin Kamarikuoro. Toinen merkittävä asia yhteyksien rakentumiselle oli hiippakuntasisar Helvi Savolaisen vierailut kouluttajana Eestissä.

 

Järvakandin seurakunnan jäsenmäärä oli jo tuolloin pieni eikä Eestin evankelis-luterilaisella kirkolla ole meidän kirkkomme tavoin kirkollisverojärjestelmää. Seurakunnan talous perustuu jäsenmaksuihin ja lahjoituksiin. Seurakunnan käyttämä kirkkokin oli pitkän matkan takana. Niinpä Juvan seurakunnan ensimmäiseksi tehtäväksi tuli auttaa entisen kunnantalon saneeraminen  kirkoksi. Järvakandin kauppala lahjoitti entisen kunnantalonsa seurakunnalle. Juvalaisten avulla ja talkoovoimin Järvakandin kirkko valmistui 1995.

 

Parin vuosikymmenen ajan Juvalta lähti vuosittain pakettiautokuorma, joskus kaksikin, juvalaisten lahjoittamia vaatteita ja erilaisia tarvikkeita Pekka Pärnäsen vieminä Järvakandin seurakunnalle jaettavaksi tarvitseville. Myös talousarvioavustuksen on Juvan seurakunta vuosittain varannut ystävyysseurakuntatyöhön. Mäköiskylän diakoniapiirikin on vuosikausia pitänyt Järvakandia yhtenä ystävyyskohteenaan niin rukouksin kuin antamalla aineellistakin apua.

Juvan kuntakin on kiitettävästi osallistunut yhteistyöhön, siitä näkyvin esimerkki on vieläkin ’liikenteessä’ oleva Juvan entinen paloauto.

 

Tärkeintä on kuitenkin ihmisten kohtaaminen, niinpä seurakuntavierailuja on tehty puolin ja toisin isommissa tai pienemmissä ryhmissä milloin juhlan puitteissa, milloin muusta syystä. Myös yksityistä yhteydenpitoa on ylläpidetty vierailuin, kirjein ja puhelinsoitoin, nykyisin myös sähköpostein. Tässä on toteutunut kirkkaasti Johanneksen evankeliumin sana: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.” Pietarin kehotus ”Olkaa nurkumatta vieraanvaraisia toinen toisellenne” on käynyt aina toteen Järvakandissa vieraillessamme.