Juvan seurakunnan jäsenten sukuselvitysten ja virkatodistusten tilaus:

 

KOUVOLAN ALUEKESKUSREKISTERI

Verkkosivuille pääset painamalla TÄTÄ LINKKIÄ:

Sähköposti: aluekeskusrekisteri.kouvola@evl.fi

 

Virkatodistuspalvelut:    

040 195 2599

Palveluaika ma-to klo 9-12.

Virkatodistusten sähköinen tilaus TÄSTÄ.

 

 

 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on siirtymässä järjestelmään, jossa tilaaja saa kaikkien Suomen ev.lut. seurakuntien sukuselvitykset yhdestä paikasta. Uuden järjestelmän käyttöönotto tapahtuu asteittain kattaen lopulta kaikki seurakunnat. Kouvolan aluekeskusrekisteristä sukuselvityksen saa yhdellä tilauksella, kun vainaja on kuollut Kouvolan aluekeskusrekisteriin kuuluvan seurakunnan jäsenenä tai ollut viimeksi jäsenenä ennen siirtymistä muuhun rekisteriin. Valtakunnallisen sukuselvityksen tekemisestä sovitaan aina erikseen tilaajan kanssa.Kirkkoon kuulumattomista henkilöistä sukuselvitys tilataan Digi- ja Väestötietovirastosta. Ortodoksiseen kirkkoon kuuluvasta henkilöstä virkatodistus tilataan ortodoksisen kirkon keskusrekisteristä Kuopiosta. Ulkomailla asuvasta / asuneesta henkilöstä tulee tilata todistus kyseisen maan rekisteriviranomaiselta. Neuvostoliitolle luovutetun alueen lakkautettujen seurakuntien selvitykset tilataan suoraan Kansallisarkiston Mikkelin yksiköstä.