Tule mukaan

"Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään." Matt. 18:19

Juvan seurakunnassa on jatkuvasti erilaista toimintaa kaikenikäisille. Jumalanpalvelusten ja muiden kirkollisten toimitusten lisäksi seurakunnassa järjestetään erilaisia piirejä, kerhoja, retkiä, leirejä ja konsertteja. Näitä sivuja seuraamalla saat tietoa ajankohtaisista tapahtumista. Kaikki seurakunnan toiminta perustuu Jeesuksen Raamatussa antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt. 28:18-20