Päätöksenteko Juvan seurakunnassa

Kirkkovaltuusto ja -neuvosto

 
 

Kirkkovaltuusto on yksittäisen seurakunnan ylin päättävä elin. Vaaleilla valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet.

Kirkkovaltuusto päättää muun muassa seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta.

Valtuusto valitsee myös jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon. Kirkkovaltuustoon valitaan Juvan seurakunnassa 19 valtuutettua. Ohje- ja johtosäännöllä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa. Juvalla työmuotokohtaisia johtokuntia ei ole, mutta työmuodoilla on omat tukiryhmät. Tukiryhmät ovat mukana työmuotojen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta usein kirkkoherra. Varapuheenjohtajan lisäksi kirkkoneuvostoon valitaan 5 jäsentä.

Alla olevassa kuvassa on Juvan seurakunnan valtuutettuja valtuuston järjestaytymiskokouksen jälkeen tammikuussa 2023.

Juvan seurakunnan valtuusto