Tuoreimmat jutut Lehterissä

Kaikki Lehterin artikkelitLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Uutislistaukseen

Juvan seurakunnan keräyslupa diakonialle

17.11.2020 09.57

Kirkkolain 1 luvun 2§:n mukaan kirkko toimii lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Kirkkojärjestyksen 4 luvun 3 §:n mukaan seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Juvan seurakunnan rahankeräyslupa mahdollistaa juuri tämänkaltaisen auttamisen Juvan kunnan alueella.

Seurakunnilla on ollut mahdollisuus rahankeräysten järjestämiseen uuden rahankeräyslain (863/2019) tultua voimaan 1.3.2020. Juvan seurakunta haki kirkkoneuvoston toukokuussa tekemällä päätöksellä (Kn 25.5.2020 50 §) rahankeräyslupaa, jonka kohteena olisi diakonia eli niiden auttaminen, jotka eivät muualta saa apua. Poliisihallitus on myöntänyt 13.8.2020 Juvan seurakunnalle rahankeräysluvan, jonka numero on RA/2020/975. Lupa on voimassa 1.9.2020 alkaen toistaiseksi. Lupaa ei ole rajattu yhteen kohteeseen vaan yleisesti diakoniaan. Seurakunnan on tehtävä tilitys poliisihallitukselle jokaisen kalenterivuoden lopussa.

Rahankeräyslupa on vastaus siihen pohdintaan, mitä seurakunnassa on käyty taloudellisessa ahdingossa olevien ihmisten auttamiseksi. Myös juvalaisilta yrittäjiltä on tullut toive, josta oli mielipidekirjoitus Juvan Lehdessä 7. toukokuuta 2020. Keräys ei vähennä tai poista seurakunnan jakamaa talousarviossa olevaa diakonia-avustusta. Tämä on hieno mahdollisuus auttaa oman kunnan asukkaita seurakunnan jakaman diakonia-avustuksen lisäksi. Lahjoitetut varat jaetaan lyhentämättöminä avustuksina kunnan alueella. Seurakunta ei vähennä saaduista varoista mitään kuluja.

Keräyksen tuotolla autetaan juvalaisia ihmisiä Juvan seurakunnan diakonian kautta. Avustuksella voidaan maksaa laskuja tai se voidaan antaa osto-osoituksena. Sopivin tapa auttaa katsotaan tilannekohtaisesti. Avustusasioissa voi ottaa yhteyttä Juvan seurakunnan diakoniaan.

Seurakunnan tilinumero on FI95 5088 0020 0076 33 (OKOYFIHH), Juvan seurakunta / viestikenttään diakonia-avustus.

Rahankeräyslupa: numero RA/2020/975. Lupa on voimassa 1.9.2020 alkaen toistaiseksi.