Lähetyspiiri Teamsissä

to 6.5. kello 13.00
 

Lähetyspiiri Teamsissä: hartaus, kuulumisia, virsiä, mukana nimikkolähetti Hanna Martikainen. Muista keittää kahvit itsellesi.

Linkki, jolla pääset mukaan:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc0OTBlOTgtZjU2My00YWM0LWI0OTEtMzEwYjVjZDQ1NDgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a609c794-a48e-43b2-be34-990f3b068db2%22%2c%22Oid%22%3a%221be4d34a-dd40-4ffc-9408-498f75124b9f%22%7d