Lähetyspiiri Teamsissä

to 8.4. kello 13.00
Microsoft Teams- sovellus

Lähetyspiiri Teamsissä: hartaus, kuulumisia, virsiä, lähettikirjeitä... Muista keittää kahvit itsellesi.

Osallistu tästä linkistä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJiNTZkY2MtMDU0Yy00MWMyLTljMTMtNWYwOTEyODBhZjU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a609c794-a48e-43b2-be34-990f3b068db2%22%2c%22Oid%22%3a%221be4d34a-dd40-4ffc-9408-498f75124b9f%22%7d