Kaste

"Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä." Mark. 10:16.

Kasteen ajankohta

Käytäntönä on ollut, että kastejuhla järjestetään kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kastejuhlan ajankohdasta voi sopia kirkkoherranvirastossa tai suoraan pappien kanssa.  Kastejuhlaan kanttori on mahdollista saada pyydettäessä.

Kastepaikka

Useimmiten kastejuhla järjestetään kodeissa. Kaste voidaan toimittaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä kirkossa. Monet kastejuhlat on koettu myös isovanhempien kotona tai seurakuntatalolla Pyhän Ristin salissa.

Kummit

Kasteessa lapselle nimetään kummit. Heitä tulee vähintään olla kaksi. Kummilta edellytetään rippikoulun käymistä ja kirkon jäsenyyttä. Kasteilmoitukseen merkitään kummien sosiaaliturvatunnukset. Ne on hyvä selvittää ennen kastejuhlaa.

Kummin tehtäviä kuvataan seurakuntamme kummikirjassa vanhempien sanoin seuraavasti: Olemme kutsuneet teidät lapsemme kummeiksi yhdessä rukoilemaan hänen puolestaaan, kertomaan hänelle sanoin ja kuvin kastejuhlasta, johdattamaan häntä jumalanpalvelukseen, osallistumaan aikanaan hänen konfirmaatioonsa ja olemaan hänelle hyvä esikuva ja aikuinen ystävä.