Rakkaudesta Raamattuun

Olen jo todella pitkään, yli 10 vuotta, halunnut päästä opiskelemaan bibliodraamaa. Pikäaikainen haaveeni toteutui viime syksynä, kun puolitoistavuotinen ohjaajakoulutusryhmä alkoi Järvenpäässä ja minä olen siinä mukana.

Olen jo todella pitkään, yli 10 vuotta, halunnut päästä opiskelemaan bibliodraamaa. Pikäaikainen haaveeni toteutui viime syksynä, kun puolitoistavuotinen ohjaajakoulutusryhmä alkoi Järvenpäässä ja minä olen siinä mukana. Meillä on 14 hengen ryhmä ja kaksi ohjaaja-opettajaa. Olen aina nähnyt itseni ennen muuta tiimipelaajana ja ryhmässä toimiminen on ollut itselleni luontevampaa kuin yksin työskentely. Uskon, että tämä painotus näkyy ammatinvalinnassani. Kirkon nuorisotyönohjaajana kohtaan erilaisia ihmisiä yhdessä, joukkona ja mietin asioita paljon ryhmätoimintojen kautta. Mutta miten ihanaa on ollutkaan tutkailla itseään uuden ryhmän jäsenenä. Bibliodraama vie tutkijan ryhmämatkalle, mutta haastaa samalla myös melkoisen syvään ja rehelliseen itsetutkiskeluun. Mikä on minulle tuttua ja toistuvaa käyttäytymistä porukan tai yhteisön aloitus tai toimintavaiheessa? Mistä roolistani en haluaisi luopua, mitä pitäisi vahvistaa?

Ihmisen kokonaisvaltaisuus huomioidaan mielestäni bibliodraamassa ihailtavalla tavalla. Tuntuu hyvältä löytää ja päästä kosketuksiin Raamatun mystisten/transsendenttisten roolien kanssa. Oma elämä lukkiutuu yllättäen kuin raiteilleen päällekkäin tuon ikiaikaisen tarinan sisällön kanssa. Tunnistan henkilön tai tilanteen jännitekentässä jotakin hyvin omaa. On samaistumisen ja identifioitumisen hetki.

Bibliodraama on minulle myös mahdollisuus hoitaa hengellisyyttäni. Salattu Jumala toimii ja ilmestyy omaehtoisesti, pakottamatta. Ja silti lupauksensa mukaisesti Jumala on läsnä tässä Raamatun lukutavassa aina. Bibnliodraama on tapa tutkia ja tulkita Raamattua ryhmässä. Siinä käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä, kuten eläytymistä, roolinottamista, patsaita, kohtaamisrivistöjä, värejä ja kankaita, maalausta, tanssia, kuvia, ääntä ja tyhjän tuolin tekniikkaa. Minulle bibliodraamatyöskentelyn kehollisuus on tärkeää. Lämmittelyvaiheessa valmistaudumme ja avaamme itseämme sukeltamaan kertomuksen syövereihin juuri oma ruumiimme kautta. Tämä on tarpeellinen ja monesti nopea ja tehokas väylä löytää jotakin pinnan alle jäänyttä. Se on sitä hengellistä herkistelyä, joka auttaa uskaltamaan päästää irti ja sanoa kyllä.

Bibliodraamassa kaikki on oikein ja osallistujan/ryhmän jäsenen on antauduttava tähän moniäänisyyden ja rajattomuuden kenttään. Ei ole valmiita loppuratkaisuja tai toinen toistaan oikeampia tai parempia tulkintatapoja tekstiin. Juutalainen bibliodraamametodin kehittäjä ja kouluttaja Peter Pitzele on osuvasti kirjoittanut bibliodraaman olevan leveä ja matala portti Raamatun maailmaan. Siis ei ennekkotietoja tai -taitoja, koulutus- tai tasovaatimuksia; into ja kiinnostus, uteliasuus ja avoin mieli riittävät. Tervetuloa mukaan tutkimusmatkalle, bibliodraaman tutustumiskerta Juvalla su 30.3.2019 klo 13-15 Toivonsalissa.

Anu Pelkonen, nuorisotyönohjaaja, Juvan seurakunta

  • 14.03.2019